روشهای اجرایی کمیته خط سیاق

روشهای اجرایی کمیته خط سیاق

فعال کردن سایت خط سیاق:تعاریف،تاریخچه،ارائه متون ترجمه شده،اعلام فعالیت های کمیته خط سیاق.

برگزاری کلاسهای آموزشی

برگزاری نمایشگاههای خط سیاق در موضوعات مختلف

ترجمه متون مهم اسناد خط سیاق

ارتباط با دوستداران خط سیاق

همکاری با سازمانهای پژوهشی و آموزشی در ایران و خارج

برگزاری سمینار و همایش های خط سیاق

همکاری با مجموعه داران خط سیاق

/ 1 نظر / 52 بازدید
باقری

ببخشید خط سیاق ربطی به ساسانیان ندارد متاسفانه ایرانی پنداری دست اوردهای دیگران سبب این اشتباه شده خط سیاق خط ترکان دایغوری است ترکان ایغور اعداد ورقوم رابا استفاده از خط برگرفته از ایرانیان سغدی اختراع کرده اند مختره این خط ده ده چو چو ایغوری است که شرحی به استفتده از این خط وچگونگی ساخت ان نوشته است این کتاب درموزه شهر ارومچی سین کیانگ چین موجود است