# اسدالله_عبدلی_آشتیانی

بازخوانی سند صورت جمع و خرج

بازخوانی سند صورت جمع و خرج به خط سیاق در عصر مظفر الدینشاه قاجار 1316 ﻫ . ق                                                                                                                                                                              اسدالله عبدلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

میرزا محمود ((قره)) .

عنوان مقاله : میرزا محمود ((قره )) مستوفی آشتیانی مجموعه دار عصر قاجار تحقیق و نگارش : اسدالله عبدلی آشتیانی                                                                                                                                                                             ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 107 بازدید