# اسدالله_عبدلی_آشتیانی

کتابچه مواجب و سیورسات اطبّاء و جرّاحان فوج ظّل السلطان به خط سیاق

  کتابچه مواجب و سیورسات اطبّاء و جرّاحان فوج ظّل السلطان به خط سیاق پژوهشگر: اسداله عبدلی آشتیانی برای دریافت فایل مقاله اینجا ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 20 بازدید

بازخوانی سند صورت جمع و خرج

بازخوانی سند صورت جمع و خرج به خط سیاق در عصر مظفر الدینشاه قاجار 1316 ﻫ . ق                                                                                                                                                                              اسدالله عبدلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

میرزا محمود ((قره)) .

عنوان مقاله : میرزا محمود ((قره )) مستوفی آشتیانی مجموعه دار عصر قاجار تحقیق و نگارش : اسدالله عبدلی آشتیانی                                                                                                                                                                             ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 90 بازدید